Van deze aandachtswijken zijn tot nog toe voor Poelenburg en Wielwijk/Crabbehof indicaties voor een waterbedeffect naar de aanliggende buurten gevonden. Vanuit de andere aandachtswijken waar indicaties gevonden zijn voor waterbedeffecten, heeſt geen relatief omvangrijke uitstroom van werklozen plaatsgevonden. Dat betekent niet dat er geen waterbedeffecten zijn voorgekomen vanuit die wijken, maar dat er op deze indicator geen indicaties zijn. Waterbedeffecten hoeven immers niet door verhuizende werklozen te worden overgebracht, maar kunnen ook door werkenden met sociale problematiek worden meegenomen. Dimensie veiligheid (indicatie 2c) In Figuur 14 wordt gekeken of er reden is om aan te nemen dat de veiligheidsproblemen van de aandachtswijk naar het aanliggend gebied zijn verplaatst. Voor drie combinaties geldt dat ze in het kwadrant rechtsonder te vinden zijn, wat op een waterbedeffect kan wijzen. Voor De Hoogte (Groningen) en Wielwijk-Crabbehof (Dordrecht) geldt dat er qua totale leefbaarheid mogelijk negatieve waterbedeffecten hebben gespeeld. Voor Den Haag Zuidwest geldt dat er qua totale leefbaarheid geen aanleiding is om te veronderstellen dat een waterbedeffect tot een negatieve ontwikkeling in het aanliggend gebied heeſt geleid. De gevonden verslechtering van de veiligheidssituatie is in het aanliggend gebied van Den Haag Zuidwest goedgemaakt door een verbetering van de sociaaleconomische bevolkingssamenstelling. Voor De Hoogte en Wielwijk-Crabbehof geldt dat de bij indicatie 1a gevonden aanwijzing voor een waterbedeffect verband houden met veranderingen van de veiligheidssituatie. Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 33 Pagina 34

Pagina 36

Voor clubmagazines, online nieuwsbrieven en gidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw reclamefolders.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication