leefbaarheid van de buurt en de ontwikkeling daarvan gevonden, waar de relatie tussen leefbaarheid en selectieve migratie verandert. Voor twee van de gevonden omslagpunten geldt dat bewoners die een verminderde leefbaarheid ervaren als gevolg van een instroom van meer kansarme bewoners, rond deze omslagpunten een sterkere neiging krijgen om te vertrekken uit de buurt. Het eerst omslagpunt – ‘early warning’ – bevindt zich ruwweg op de leefbaarheidsovergang van ‘positief’ naar ‘matig positief’. Het tweede omslagpunt – ‘early early warning’ – is gevonden rond de overgang van ‘zeer positief’ naar ‘positief’. Wanneer het leefbaarheidsniveau in een gebied zich net boven één van de gevonden omslagpunten bevindt en door de instroom van meer kansarme huishoudens vervolgens onder de drempelwaarde terechtkomt, kan er een versnelling van het aantal zittende bewoners dat verhuist uit zo’n gebied ontstaan. Het gevolg is een versnelling van de neerwaartse leefbaarheidsontwikkeling, waardoor de buurt in een vicieuze cirkel van verminderde leefbaarheid terechtkomt. In het kader van dit onderzoek is het interessant te bezien of verhuisstromen vanuit de aandachtswijken gericht zijn geweest op gebieden die zich rond één van beide omslagpunten bevonden. In dat geval zou een waterbedeffect vanuit de aandachtswijken een aanzet voor de vicieuze cirkel van verminderde leefbaarheid in die gebieden kunnen zijn. De gebieden die zich rond de omslagpunten bevinden zijn op dezelfde manier vastgesteld als de potentiële ontvangstgebieden. Uitgangspunt zijn de 6PPC-gebieden die aan de definities van een omslagpunt voldoen (een neergaande leefbaarheidsontwikkeling bij het eerder genoemde niveau van de leefbaarheid). Deze 6PPC-gebieden zijn vervolgens geclusterd tot gebieden rond het omslagpunt ‘early warning’ en gebieden rond het omslagpunt ‘early early warning’. 20 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 21

Pagina 23

Scoor meer met een webshop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication