Het gebruik van de gedragscode Aan iedere beslissing zijn gevolgen verbonden: voor jezelf, voor anderen en voor de organisatie. Het doel van deze gedragscode is dat je regelmatig stilstaat bij de morele kant van je handelen en dat mogelijke dilemma’s in een zo vroeg mogelijk stadium met bijvoorbeeld collega’s worden gedeeld: hou een probleem niet voor jezelf. Aan de vier criteria en de regels in deze gedragscode kun je beslissingen toetsen. Door hierover een gesprek met collega’s en leidinggevende niet uit de weg gaan ben je bewust bezig met de vraag of je integer handelt. Daarmee geef je de term ‘integer’ betekenis. Grijs gebied Regels bepalen precies wat is toegestaan en wat niet; ze geven duidelijke grenzen aan. Tussen die grenzen is een grijs gebied dat niet in juridische termen is weer te geven. De gedragscode biedt een houvast bij het maken van afwegingen en op basis hiervan nemen van beslissingen in dit grijze gebied. Het is een handreiking voor integer handelen. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt; de gedragscode kun je gebruiken als hulpmiddel. 8 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 8

Pagina 10

Voor sportbladen, online lesboeken en nieuwsbrieven zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw brochures.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication