Waarom een IenM gedragscode Als medewerkers van IenM bepalen wij in belangrijke mate het gezicht van het ministerie. In de wijze waarop wij besluiten nemen die burgers raken, in de manier waarop wij optreden naar buiten, ja zelfs hoe wij ons gedragen buiten diensttijd. Om onze integriteit te waarborgen, moeten wij steeds de grens bewaken tussen gewenst en ongewenst gedrag. Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van ons ministerie en voor de medewerkers ervan. Het geeſt de mate van onkreukbaarheid en betrouwbaarheid aan en is tegelijkertijd een maatstaf of iemand zich inderdaad laat leiden door de normen en waarden die kenmerkend zijn voor goed ambtenaarschap. Onze omgeving mag erop vertrouwen dat ons departement in de uitoefening van haar taak niet alleen effectief en efficiënt is, maar ook betrouwbaar, zorgvuldig en eerlijk. Binnen IenM bestaat een aantal integriteitsregels, dat bepalend is voor ons gedrag en handelen. Deze regels geven ook naar buiten toe duidelijkheid welk gedrag van medewerkers van IenM verwacht mag worden. Deze gedragscode zet de regels, geordend naar drie basisthema’s, op een rij. Maar verantwoord handelen bestaat niet alleen uit het stellen en naleven van regels. Er doen zich dagelijks situaties voor die niet door een concrete regel kunnen worden afgedekt. Dan komt het aan op afwegen hoe te handelen. Deze gedragscode geeſt daarvoor een handreiking: vier criteria die jou kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. Deze criteria (verantwoordelijk, onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig) worden verderop besproken. 6 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 6

Pagina 8

Heeft u een catalogus, blueberry of egidsen? Gebruik Online Touch: brochure online op uw website plaatsen.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication