13 Screening personen bij indiensttreding en verplaatsing IenM moet als werkgever nagaan of sollicitanten in strafrechtelijke zin integer zijn geweest in het licht van de te vervullen functie. In de ‘doorsnee’-gevallen wordt dit nagegaan door een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aan te vragen. Bij functies waaraan bijzondere (zwaardere) integriteiteisen worden gesteld, zogenaamde vertrouwensfuncties, wordt aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gevraagd een veiligheidsonderzoek uit te voeren. Gewijzigde omstandigheden betreffende de functie (door wijzigende taakinhoud ontstaan nieuwe of andere integriteitrisico’s ten opzicht van de oude situatie) of tewerkstelling van medewerkers (bijvoorbeeld een verplaatsing naar een andere functie) kunnen het bevoegd gezag doen besluiten opnieuw een veiligheidsonderzoek te laten plaatsvinden. Bij indiensttreding moeten nieuwe medewerkers een identiteitsbewijs overleggen. Op basis van wettelijke verplichtingen voert IenM deze controle uit. Op basis van deze informatie wordt ook de Rijkspas uitgereikt. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 9 en 9a ARAR • Wet op de Identificatieplicht • Wet veiligheidsonderzoeken 24 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 45

Pagina 47

Voor tijdschriften, online jaarverslagen en catalogi zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw reclamefolders.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication