8 (melden, verbieden, registreren van) Nevenwerkzaamheden Wanneer je naast je werk bij IenM (betaald of onbetaald) andere werkzaamheden verricht, dan ben je verplicht deze nevenwerkzaamheden bij je leidinggevende te melden indien deze direct verband houden met de aard van jouw functie of de aard van de werkzaamheden van jouw dienstonderdeel. In het algemeen geldt dat bijbanen die kunnen leiden tot verstrengeling of botsing van belangen niet zijn toegestaan. Het maakt daarbij niet uit of de bijbaan binnen of buiten de normale diensttijd wordt verricht. Het kan zijn dat je vanuit maatschappelijke betrokkenheid deelneemt aan politieke activiteiten (bijvoorbeeld een bestuursfunctie bij een politieke partij) of wil bijdragen aan liefdadigheidswerk. Zolang er geen onderwerpen aan de orde zijn, die inhoudelijk het beleidsterrein van het ministerie raken, zal zo’n bijbaan zeker niet op bezwaren stuiten. Als die raakvlakken er wel zijn, en er dus van belangenverstrengeling sprake kan zijn, wordt van je verwacht dat je de ontstane situatie met je leidinggevende bespreekt om tot een maatwerkoplossing te komen. Jij beoordeelt dus zelf continu, of jouw (bestaande of nieuwe) nevenwerkzaamheden wel of niet botsen met jouw actuele werkzaamheden bij IenM. Jouw leidinggevende toetst dit ook, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse RKW-gesprek. Het kan zijn dat in relatie tot een gemelde bijbaan specifieke werkafspraken worden gemaakt. De gemelde nevenwerkzaamheden worden ook geregistreerd. Wanneer je stopt met een geregistreerde nevenfunctie wordt er van je verwacht dat je dit aan je leidinggevende doorgeeſt. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 61 ARAR • DPO-brief nr. 1998/181 d.d. 12/3/1998 Beperkte melding en registratie van nevenwerkzaamheden Bewust integer | 17 Pagina 38

Pagina 40

Scoor meer met een webshop in uw catalogussen. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication