De kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners e.d. mogen niet door derden worden betaald, maar declareer je bij het dienstonderdeel waar je werkzaam bent. Het komt regelmatig voor dat bij uitnodigingen voor sport- of cultuurevenementen, vaak onder het mom van ‘het nut van netwerken’, een (soms flinterdun) inhoudelijk programma wordt aangeboden, aangevuld met de nodige extra’s zoals gratis toegangskaartjes, een VIP-behandeling, lunch/diner/drank e.d. De praktijk leert dat de tegenwaarde van dergelijke extra’s al snel meer dan € 50,-- bedraagt. Bedrijven die deze uitnodigingen versturen zijn vaak sponsor van zo’n evenement en zijn meestal ook betrokken bij de organisatie ervan. Deze bedrijven hebben echter wellicht ook een zakelijke relatie met ons ministerie of willen zo’n relatie erg graag aanknopen. Alertheid is bij dergelijke uitnodigingen geboden, immers beïnvloeding van jouw objectiviteit en het risico van belangenverstrengeling (bijvoorbeeld via het opgedane netwerkcontact ‘hengelen’ naar een opdracht) ligt op de loer. Bespreek dergelijke uitnodigingen daarom altijd eerst met je leidinggevende, met collega’s of in het werkoverleg. Dit geldt ook voor uitnodigingen voor congressen, conferenties, opleverbijeenkomsten e.d. Uiteraard mag je nooit steekpenningen aannemen of de verstrekking van steekpenningen uitlokken. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 64 ARAR • BZK-brief nr. AD 1999/U-75958 Vaststelling uniform maximumbedrag inzake aanvaarding van geschenken door rijksambtenaren • RWS-brief nr. HKW 2003/8158 d.d. 27/8/2003 Relaties met het bedrijfsleven Bewust integer | 15 Pagina 36

Pagina 38

Scoor meer met een webwinkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden kranten online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication