Voorwoord Het is mij een genoegen de nieuwe gedragscode ‘Bewust integer’ te presenteren. Hiermee bouwen we voort op de goede ervaringen binnen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Ik hoop, en ik vertrouw er ook op, dat de nieuwe gedragscode ook in ons “nieuwe” ministerie zijn weg zal weten te vinden en zal helpen bij het varen van een integere koers en het in stand houden van een integer milieu in de organisatie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat midden in de samenleving. We opereren in een mondige en kritische maatschappij, die terecht van ons verwacht dat wij integer omgaan met aan ons toebedeelde verantwoordelijkheden. Om het in ons gestelde vertrouwen waar te maken moeten wij op elk gewenst moment ons handelen kunnen verantwoorden, zowel naar de samenleving als naar het parlement. Integriteit gaat over normen voor gedrag. Wat beslist níet kan is voor iedereen meestal wel helder. Maar soms kom je in een vager, grijs gebied terecht, waarbij de afweging wat te doen een stuk lastiger is. Bovendien is elke situatie vaak net weer even anders. De dilemma’s die in dit boekje zijn te vinden geven daar een aardig beeld van. En wat voor de ene persoon vanuit zijn persoonlijke normbesef niet acceptabel is, is voor de andere mogelijk wel acceptabel. Heldere afspraken en duidelijke spelregels blijven daarom van belang. De gedragscode ‘Bewust integer’ biedt alle IenM’ers (ambtenaren én externen) handvatten om integer te werk te gaan. Lost de gedragscode moeilijke integriteitsdilemma’s ‘even’ voor je op? Zeker niet, want integriteit is levende materie en krijgt inhoud door de keuzes die mensen individueel of in groepsverband afhankelijk van zich voordoende situaties maken. ‘Bewust integer’ is daarom vooral een handreiking voor verantwoord handelen. Aan de hand van vier criteria en de regels in dit boekje kun je toetsen of je in de dagelijkse praktijk integer omgaat met dilemma’s. Daarbij vind ik het belangrijk dat je hierover met elkaar in gesprek gaat en dat je elkaar aanspreekt, hetgeen natuurlijk óók betekent dat je ervoor open staat om aangesproken te worden! 2 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 2

Pagina 4

Scoor meer met een online shop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication