Inhoudsopgave A De belangrijkste integriteitregels op een rij Grondhouding / eigen gedrag 1 Goed ambtenaarschap 2 Eed/beloſte voor ambtenaren / Geheimhoudingverklaring voor externen 3 Geheimhoudingsplicht 4 Modernisering werkwijzen / Nieuwe (online) communicatievormen B 5 Bedrijfsmiddelen en -eigendommen / e-mail, inter- en intranet Onafhankelijkheid van medewerkers 6 Aanvaarden van geschenken / steekpenningen, uitnodigingen voor feestelijke bijeenkomsten, lokkertjes bij cursusaanbiedingen, relatiegeschenken van landen 7 (voordeel door) Kortingsregelingen 8 (melden, verbieden, registreren van) Nevenwerkzaamheden 9 Congressen en symposia / commerciële activiteiten 10 Financiële belangenverstrengeling / bezit van en transacties met effecten 11 Inkoop en aanbesteding 12 (tegengaan) Draaideurconstructie C Managementinstrumenten 13 Screening personen bij indiensttreding en verplaatsing 14 Kwetsbare functies 15 (ambtelijke) Ordemaatregelen en sancties 16 Het melden van (vermoedens van) onregelmatigheden Colofon 2 3 4 5 6 8 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 31 Pagina 22

Pagina 24

Scoor meer met een webwinkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication