Internet-/Intranet-adressen Relevante informatie inzake integriteit op inter/intranet Op de volgende adressen is over integriteit, of over aan integriteit gerelateerde onderwerpen, relevante informatie te vinden: Rijksbrede informatie • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) http://www.rijksoverheid.nl • Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) http://www.integriteitoverheid.nl • Meld Misdaad Anoniem (Justitie) http://www.meldmisdaadanoniem.nl • Uitgangspunten gebruik nieuwe media/online communicatie rijksambtenaren http://www.rijksoverheid.nl (onder overheidscommunicatie) http://www.ambtenaar20.nl 18 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 18

Pagina 20

Voor nieuwsbrieven, online maandbladen en verenigingsbladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw mailings.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication