Internet-/Intranet-adressen Relevante informatie inzake integriteit op inter/intranet Op de volgende adressen is over integriteit, of over aan integriteit gerelateerde onderwerpen, relevante informatie te vinden: Rijksbrede informatie • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) http://www.rijksoverheid.nl • Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) http://www.integriteitoverheid.nl • Meld Misdaad Anoniem (Justitie) http://www.meldmisdaadanoniem.nl • Uitgangspunten gebruik nieuwe media/online communicatie rijksambtenaren http://www.rijksoverheid.nl (onder overheidscommunicatie) http://www.ambtenaar20.nl 18 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 18

Pagina 20

Interactieve online krant, deze sportblad of reisgids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van egebruiksaanwijzingen.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication