Bij twijfel bespreken Twijfel je hoe te handelen? Vind je het moeilijk om een afweging te maken? Biedt de gedragscode niet genoeg houvast? Dan is het zinvol om jouw twijfels te bespreken met anderen. Dat kan een collega zijn, maar ook je leidinggevende. Leg jouw dilemma aan hen voor. Andere mensen vormen meestal een uitstekende toetssteen voor beslissingen. Kom je er ook in gesprek met je collega’s en/of je leidinggevende niet uit, dan kun je binnen je dienstonderdeel terecht bij een vertrouwenspersoon of integriteitscoördinator. Toets regelmatig je keuze Ook als er geen sprake (b)lijkt te zijn van integriteitdilemma’s is het goed om stil te staan bij de vraag of je integer handelt. Ga dus regelmatig na of de wijze waarop je handelt en de beslissingen die jij neemt, passen binnen de vier criteria. Aan de hand van de integriteitsregels en vier criteria kun je toetsen of jouw keuze de juiste is. Samen vormen ze een houvast bij het nemen van beslissingen. Bewust integer | 11 Pagina 11

Pagina 13

Voor maandbladen, online onderwijs catalogussen en cursussen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw catalogussen.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication