huursector.26 Met behulp van deze gegevens kan worden ingezoomd op specifieke groepen verhuizers, zoals lage inkomensgroepen. Dit zijn bestanden met een compleet overzicht van verhuizingen naar en tussen sociale huurwoningen. Voordeel is dat hiermee een redelijk volledig beeld ontstaat van de verhuizingen van dat deel van de bevolking dat het waterbedeffect kan overdragen, namelijk het meer kansarme deel. Uiteindelijk ontstaat hieruit een beeld van de relatie tussen de aandachtswijk en de ongunstig ontwikkelende potentiële ontvangstgebieden. Naarmate de aandachtswijk sterkere relaties heeſt met ontvangstgebieden met een ongunstige ontwikkeling in de leefbaarheid en er meer gebieden zijn waar die instroom ten opzichte van de bevolking enige omvang heeſt, worden de indicaties voor een waterbedeffect sterker. Dat wil zeggen, als er tenminste een relatie met het beleid / de maatregelen kan worden gelegd. Bij deze aanpak moet een kanttekening gemaakt worden. Ondanks dat er een redelijk volledig beeld ontstaat van de verhuizingen van lagere inkomensgroepen, zullen er altijd meer kansarme verhui26 Voor de case De Bennekel is gebruikgemaakt van verhuizingen zoals geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie. Figuur 31 Leefbaarheid in Amsterdam en in de aandachtswijk de Bijlmer zende huishoudens buiten beeld blijven. Zo blijven verhuizingen naar de particuliere huursector buiten beeld, hetzelfde kan voor illegale bewoning/onderverhuur gelden. Hierdoor bestaat het risico dat in sommige gevallen een eventueel waterbedeffect kan worden onderschat. Veiligheid In de beschrijving van de ontwikkelingen in de aandachtswijk wordt gekeken naar de ontwikkeling van de indicatoren uit de dimensie veiligheid. Als er op één (of meerdere) van deze indicatoren een verbetering wordt geconstateerd, wordt er gezocht naar potentiële ontvangstgebieden die op diezelfde indicatoren te maken hebben gehad met een verslechtering. Dus als er in de aandachtswijk sprake is geweest van een vermindering van de overlast, wordt gezocht naar wijken waar de overlast is toegenomen. Met behulp van secundaire bronnen (stedelijke veiligheidsmonitors, wijkberichten en interviews met lokale deskundigen) is vervolgens geprobeerd inzicht te krijgen in de plausibiliteit van de relatie tussen de verbetering in de aandachtswijk en de verslechtering in andere gebieden. *bron: Leefbaarometer 2010 60 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 61

Pagina 63

Voor presentaties, online gebruiksaanwijzingen en onderwijs magazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw folders.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication