Ontwikkeling bevolkingssamenstelling en veiligheid Op de totale leefbaarheidsscore hebben de meeste regio’s een positieve ontwikkeling ten opzichte van het regionaal gemiddelde doorgemaakt. De dimensies bevolkingssamenstelling en veiligheid laten een meer divers beeld zien. Op het gebied van de bevolkingssamenstelling heeſt de regio Enschede bijvoorbeeld een duidelijk achteruitgang doorgemaakt. Verder is in Utrecht, Schiedam, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag ook een behoorlijke daling van deze dimensiescore te zien. In Enschede, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen staat daar een verbetering van de veiligheidssituatie tegenover. In Nijmegen is deze zelfs flink te noemen. In Den Haag komt daar juist nog een verslechtering van de veiligheidssituatie bovenop. In Groningen is de bevolkingssamenstelling behoorlijk verbeterd, maar laat de veiligheidssituatie een achteruitgang zien. Ten slotte zijn in Heerlen, Leeuwarden, Maastricht en Schiedam beide dimensiescores duidelijk verbeterd. Verhouding tussen ontwikkeling aandachtswijken en gebieden elders in de regio (indicatie 1a) In Figuur 24 kwam de regio Utrecht naar voren als gebied waar een waterbedeffect vanuit de aandachtswijken mogelijk heeſt bijgedragen aan de neergaande leefbaarheidsontwikkeling in de potentiële ontvangstgebieden. Wanneer in Figuur 26 gekeken wordt naar de verhouding in ontwikkeling tussen de aandachtswijk en de gebieden met een ongunstige leefbaarheid in de regio, komen daarin ook Rotterdam en Den Haag naar voren. Deze drie combinaties vallen overigens alle drie in het kwadrant rechtsonder. Met andere woorden, één van de aandachtswijken in deze drie steden heeſt een positieve leefbaarheidsontwikkeling doorgemaakt, terwijl de gebieden met een ongunstige leefbaarheid in de regio gemiddeld een negatieve leefbaarheidsontwikkeling hebben doorgemaakt. Voor de aandachtswijken in deze drie steden zijn er dus indicaties gevonden dat er waterbedeffecten in de regio zijn voorgekomen. Opvallend is overigens dat er een kleine negatieve samenhang lijkt te zijn tussen de ontwikkeling van de aandachtswijk en de ontwikkeling in de regio. Dat zou betekenen dat naarmate de aandachtswijk een meer positieve ontwikkeling doormaakt, het gebied elders in de regio een meer negatieve ontwikkeling zou doormaken. Dat zou een aanwijzing voor een systematisch waterbedeffect van de aandachtswijken op de gebieden elders in de regio kunnen zijn. Deze negatieve samenhang is overigens erg zwak (een verklaarde variantie (R2 ) van 0,48%) en aangezien de meeste zoekgebieden per stad ‘elders in de regio’ gemiddeld een positieve leefbaarheidsontwikkeling hebben doorgemaakt is het vóórkomen van een systematisch waterbedeffect van de aandachtswijken naar de regio Figuur 24 Ontwikkeling leefbaarheid (2008-2010) ten opzichte van de regio voor gebieden elders in de regio met een leefbaarheid t/m matig positief in 2008 Ontwikkeling elders in de regio Utrecht Schiedam Rotterdam Nijmegen Maastricht Leeuwarden Heerlen Groningen Enschede Eindhoven Dordrecht Den Haag Arnhem Amsterdam Amersfoort Alkmaar negatief positief Ontwikkeling leefbaarheid *De oranje lijn geeſt de gemiddelde ontwikkeling in de regio’s minus één standaarddeviatie aan. Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 47 Pagina 48

Pagina 50

Voor uitgaven, online catalogi en boeken zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw club bladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication