Verhuizingen van niet-werkende werkzoekenden uit de aandachtswijken Tussen 2008 en 2010 zijn ruim 7.500 niet-werkende werkzoekenden (nww-ers) uit de aandachtswijken verhuisd. Dat betekent dat ongeveer 4,7 procent van de nww-ers, wonend in de aandachtswijken, tussen 2008 en 2010 is verhuisd. In niet-aandachtswijken ligt het verhuispercentage van de nww-ers tussen 2008 en 2010 een half procentpunt lager. Opvallend is dat het verschil in verhuispercentage van nww-ers tussen de aandachtswijken en niet-aandachtswijken groter is geworden ten opzichte van de periode voor 2008. Figuur 7 laat namelijk zien dat het verschil voor 2008 redelijk beperkt was, maar sinds de start van de wijkaanpak is dit verschil toegenomen. Het is niet onmiddellijk duidelijk of deze toename samenhangt met de wijkaanpak, en het hoeſt niet te betekenen dat het voor waterbedeffecten heeſt gezorgd. In Figuur 8 is aangegeven welke aandachtswijken de omgeving het meest hebben beïnvloed in termen van het aantal werklozen dat daar vanuit de betreffende aandachtswijk terecht is gekomen. Met kleuren is aangegeven in welke mate de uitstroom afwijkt van het gemiddelde van de aandachtswijken. Donkerrood is een score die meer dan een standaarddeviatie afwijkt van het gemiddelde van die aandachtswijken. Dat blijkt te gelden voor drie Arnhemse wijken (het Broek, Malburgen/Immerloo en Presikhaaf), Maastricht Noordoost, Heechterp/Schieringen in Leeuwarden en Wielwijk/ Crabbehof in Dordrecht. 3.3. Ontwikkelingen in de aanliggende buurten In deze paragraaf wordt gezocht naar indicaties voor waterbedeffecten in de aanliggende buurten. Allereerst worden de ontwikkelingen in de aanliggende buurten beschreven. Vervolgens wordt afzonderlijk op de zes gedefinieerde indicaties gezocht naar aanwijzingen voor mogelijke waterbedeffecten in de aanliggende buurten. Voor iedere indicatie kan in principe blijken dat er aanwijzingen zijn dat waterbedeffecten zijn voorgekomen in de aanliggende buurten van een aandachtswijk. De meeste aanliggende gebieden met een ongunstige leefbaarheidsscore van de veertig aandachtswijken, hebben tussen 2008 en 2010 een positieve leefbaarheidsontwikkeling - ten opzichte van de regionale trend - doorgemaakt, zo laat Figuur 9 zien. De meest positieve uitschieters zijn de buurten rond Heechterp-Schieringen in Leeuwarden en De Kruiskamp in Amersfoort. Ook het aanliggend gebied rond de meeste aandachtswijken in Arnhem en Rotterdam Figuur 7 Verschil tussen aandachtswijken en overig Nederland in gemiddeld jaarlijks verhuispercentage van nww-ers t.o.v. het totaal aantal nww-ers in de wijk 0,5% 0,4% 2008 en later voor 2008 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 25 Pagina 26

Pagina 28

Interactieve internet vakblad, deze weekblad of whitepaper is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van digi catalogi.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication